Nyomtatás

Üdülési Szerződés

 1. Amely Dr. Kiss Csaba 8784 Kehidakustány Viola út 2. szám alatti Dani Vendégházban és Kissné Várnagy Anita 8784 Kehidakustány Hunyadi út 53. szám alatti Réka Vendégházban, mint üdültetők, és az üdülésben résztvevő utas között az alábbi feltételekkel jön létre.
 2. Az utas, vagy meghatalmazottja az üdülést írásban megrendelte, és ezzel az üdülési feltételeket, a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte és elfogadta, valamint az előleget kifizette.
 3. A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást, ezt igény szerint, egyénileg kell megkötni.
 4. A részvételi díj tartalmazza a szállás költségét, a meleg víz és áram szolgáltatást, fűtést, takarítást és az ágyneműt.
 5. Jelentkezéskor előleget kell fizetni, amely az üdülési díj 50%. A fennmaradó összeget üdülés megkezdésekor a szállás átvételét követően kérjük a helyszínen kiegyenlíteni.
 6. Az előleg befizetéséről és a foglalásról a befizetőt értesítjük és részére igazolást küldünk. Amennyiben az utas az előleg befizetését elmulasztja, megrendelését töröljük, ami egyben a megkötött szerződés megszűnését is eredményezi.
 7. Amennyiben Széchenyi Pihenőkártya felhasználásával szeretnének foglalni, kérjük előre telefonon, vagy e-mail-ben jelezni.
 8. A szállás az üdülés megkezdésének napján 14 órától foglalható el és azt a távozás napján 10 óráig kérjük elhagyni.
 9. A befizetéseket lebonyolíthatják számlaszámunkra K&H 10404247-91501770-01630000, vagy postai úton, Kissné Várnagy Anita 8380 Hévíz, Vörösmarty utca 61.
 10. Lemondási feltételek:
  • 60 naptári napon kívül történő lemondás kötbérmentes.
  • 60 napon belüli lemondásnál az alábbi költségeket kell az utasnak megtérítenie:
   • 60-30 naptári nap a részvételi díj 20%-a.
   • 30-00 naptári nap a részvételi díj 50%-a.
  A lemondási időponton azt kell érteni, amikor az utas, elállási szándékát írásban bejelenti, és arról az üdültető tudomást szerzett.
 11. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, terrortámadás, sztrájkok, vagy elhárítatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások ezen okokból történő elmaradásáért, módosulásáért az üdültető felelősséget nem vállal.
 12. Az üdülés során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
 13. A vendégházak területén a sportolási lehetőség megengedett, de az esetlegesen bekövetkező balesetekért felelősséget nem vállalunk a sporteszközöket és a játszótereket mindenki saját felelősségére veheti igénybe.
 14. Kérjük, a szolgáltatásokkal szembeni kifogásaikat a helyszínen közöljék, amelyek közül a megalapozott panaszaikat megpróbáljuk a helyszínen azonnal orvosolni. Amennyiben a helyszínen nem sikerül konszenzust találnunk az üdülés befejezését követően 8 napon belül a felek bírósághoz fordulhatnak kárigényükkel, és minden perben a felek alávetik magukat, a Keszthelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.